Noran İnşaat Logo

Kurumsal

Anasayfa / Kurumsal

DAHA İYİ YAŞAM,
DAHA İYİ TASARIM.

Ülke ekonomilerine kattıkları değer ve istihdam olanaklarıyla inşaat sektöründe üretim; yalnızca yapının üretimi olarak algılanmamalıdır. Çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama ve toplumsal yapıya doğrudan etki eden üretim anlamına gelmektedir. Bu kapsamda faaliyet gösteren NORAN İNŞAAT kurulduğu günden bugüne inşaat, altyapı, üstyapı ve gıda alanlarında gerçekleştirdiği projelerle sektöründe saygın ve güvenilir bir yer edinmiştir.

Kazandığı bilgi birikimi, tecrübesi ve profesyonel iş anlayışıyla sektöründe sağlam ve istikrarlı adımlarla ilerleyişine devam etmektedir.

 

VİZYON

NORAN İNŞAAT olarak vizyonumuz; küresel pazarda paydaşları için yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, yaşam kalitesini yükselterek, çevreye ve insana duyarlı yaşam alanları inşa etmeye devam etmektir.

 

MİSYON

NORAN İNŞAAT olarak misyonumuz; faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak; farklı ve önemli projelerle öncü olmak ve büyümek, modern teknoloji ve uzman insan kaynağı ile hizmet vermek, güven duyulan bir firma olarak sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üstlendiğimiz projelerde, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını sorunsuz karşılıyor ve faaliyetlerimizi sonuçlandırıyoruz. Yönetim kadromuzu ve çalışanlarımızı genç, dinamik, paylaşmanın ve takım ruhunun bilincinde olan kişilerden seçiyoruz. Kalite standartlarını sürekli yükselterek üretimimizin güvencesini veriyor ve daha başarılı olma hedefiyle çalışıyoruz.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevcut tüm kanun ve yönetmeliklere uyar, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırır, çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda gerekli bilgi ve eğitimleri verir, küresel kaynakları korumayı, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı, kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini hedeflemek başlıca sorumluluğumuzdur.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ana hedefimiz; ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirleyip değerlendirmek ve riskleri azaltmak, İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Adil, dürüst ve saygılı davranmak,

  • Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,
  • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
  • Yasal ve etik kurallara uymak,
  • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
  • Hatalardan ders çıkarmak, iyi niyetli ve önyargısız olmak,
  • Ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.